Hold mund – og du vil opnå mere

 

Der er mennesker, som inspirerer mig. Overrasker mig. Imponerer mig. Det kan være kunder, eksperter, sparringspartnere eller folk, som jeg på den ene eller anden måde følger eller støder på i min hverdag. Fælles for dem alle er, at de gør mig nysgerrige. Jeg vil gerne vide mere. Derfor starter jeg nu interviewserien “10 spørgsmål til …”.

Hver måned stiller jeg 10 spørgsmål til et menneske, som jeg beundrer.
Og værdsætter.

Min første gæst er Bastian Overgaard. Bastian er – udover at være en rigtig god sparringspartner – en fantastisk foredragsholder og kursusleder. Bastian er bogaktuel med den anmelderroste ‘Støjfri ledelse – Hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre‘, og er en sand pionér inden for anvendelse af stilhed i erhvervslivet. Bastian har arbejdet med at skabe støjfri møder i virksomheder som Ørsted, TDC, Danske Bank, Novo Nordisk samt flere kommuner, fagforbund og offentlige organisationer.

Her er mine 10 spørgsmål til Bastian.
Og hans 10 tankevækkende svar.

 

Spørgsmål 1: Hvornår ved vi, om et møde har været effektivt og meningsfuldt? Findes der en slags tjekliste?

Det er forskelligt alt efter, om det er et beslutningsmøde, et vidensdelings-møde eller kreativt møde, hvor vi skal løse konkrete udfordringer. Men vi kan altid spørge os selv: Nåede vi det, vi kom for? Og forlod alle mødet med mere energi end da vi kom? Vi kan også spørge: Kom alle til orde, eller var der nogen, der stjal al taletiden? Brugte vi vores sparsomme tid på at tale om det, som er essentielt, eller gik der ego-snak og positionering i den? Sad vi og forberedte, hvad vi ville sige, når vi fik ordet, eller lyttede vi opmærksomt til vores kolleger?


Spørgsmål 2: Fortæl om 3 fejl folk ofte begår, når de vil begynde at bruge stilhed på deres møder?

 1. De undervurderer, hvor unaturligt og utrygt stilheden kan opleves, hvis den ikke er introduceret og faciliteret rigtigt.
 2. De er ikke selv i stand til at hvile og navigere i stilheden.
 3. De har ikke lagt en plan for, hvordan stilheden implementeres og fastholdes.


Spørgsmål 3: Hvorfor skal vi være stille på møder – bliver det ikke lidt akavet?

Fordi det det booster vores hjerner, optimerer samarbejdet og styrker trivslen. Alle der har oplevet møder med konstant snak ved godt, at det kan være en udfordring at holde opmærksomheden og huske, det der bliver sagt. Den uafbrudte talestrøm går også ud over videndelingen, fordi vi sjældent hører, hvad vores kolleger egentlig siger. Mange har også svært ved at træffe beslutninger og danne sig overblik. Stilheden vækker os, gøre os mere bevidste og fokuserede på det, som er vigtigt. Og jo, det kan sagtens blive akavet, hvis vi gør det forkert. Stilheden rummer både et kontroltab, en utryghed og en intimitet, der kan virke grænseoverskridende for nogen.


Spørgsmål 4: Del 5 overraskende fakta om stilhed på møder

 1. Hippocampus, som er den del af hjernen, der står for hukommelse, indlæring og beslutninger, lukker ned, når den udsættes for ”information overload”.
 2. Nyere forskning viser, at stilhed kan være med til at genopbygge hjerneceller i Hippocampus.
 3. Stilhed på møder er den eneste måde, vi kan undgå at skulle multittaske, når vi holder møder, for hvis vi taler konstant, vil vi hele tiden være tvunget til at tænke og tale på samme tid, eller tænke og lytte på samme tid.
 4. Ifølge sprogforskning vil en kommunikativ opgave kræve flere pauser, jo mere kompleks opgaven er.
 5. Stilhed har den paradoksale fordel, at det skaber både ro og sætter hjernen i højeste beredskab


Spørgsmål 5: Fortæl om et fantastisk råd du har givet/modtaget – og et elendigt

”Tæl til tre – og hvis det ikke er nok, så tæl til 10”, er måske det bedste råd, jeg har fået. Det lykkedes mig dog ikke at følge det dengang, og jeg rushede ud i noget, der havde en række besværlige konsekvenser.

”Du behøver ikke tale så meget om stilheden og sætte den i system på den måde. Stilheden mellem mennesker bør opstå af sig selv og helt naturligt.” Der er flere, der har givet mig dette råd, fordi de selv hviler godt i stilheden eller har været på silent retreats og den slags. Det er dog et meget urealistisk råd, og du kan komme til at vente meget længe, hvis du sidder i et professionelt møde og venter på at stilheden opstår af sig selv. Det mest naturlige er, at vi taler konstant – især i professionelle møder. Og i den verden kræver det en viden og en ramme om stilheden for, at vi kan forholde os og give plads til den.


Spørgsmål 6: Hvad er det vigtigste budskab i din bog ’Støjfri ledelse’ – og hvorfor er det vigtigt?

At vi skal gøre stilhed til en aktiv del af vores møder, samtaler og relationer. Fordi verden råber på mere eftertanke, menneskeligt overskud og mangfoldige løsninger. Problemet er, alt det guld, der drukner i vores konstante talestrøm. Vi snakker, støjer og stresser som aldrig før. Vi har svært ved at kommunikere, tænke klart og træffe bæredygtige beslutninger for vores fremtid. Det kan være svært for det enkelte menneske at stoppe op og være stille. Derfor kræver det modige ledere, der tager ansvar for og mestrer stilheden. Ved at være stille sammen skærer vi støjen fra, bliver mere nærværende og bevidste om det, som er vigtigt.


Spørgsmål 7: Hvilke 3 ting spørg folk dig ofte om – og hvad er dit svar?

Her vil jeg gengive tre typiske spørgsmål, som er med bogen. Svarerne bør serveres med et glimt i øjet.

 1. Er det sådan noget med mindfulness?
  SVAR: Nej, det har hverken noget med mindfulness, yoga eller religion at gøre. I må tænke præcis, hvad I vil, i de få sekunder, vi er stille, bare I holder mund.

 2. Hvorfor skal vi være stille?
  SVAR: Fordi vi ellers taler med 9.000 ord i timen. Det er ikke optimalt for vores hjernes evne til at huske, indlære og træffe beslutninger. Stilheden fungerer som et intelligent mellemrum, hvor alles hjerner får mulighed for at restituere og håndtere de mange informationer.

 3. Vi har ikke tid, for vi har meget, vi skal tale om
  SVAR: Okay, hvor meget kan vi egentlig nå at tale om på 60 sekunder? Hvis vi taler konstant, så er der aldrig tid til at tænke, uden at vi samtidig skal lytte eller tale. Stilheden redder os altså fra multitasking og giver os mulighed for at reflektere og redigere vores tanker, inden de kommer ud af munden på os.


Spørgsmål 8: Giv to konkret råd til dem, der gerne vil i gang med at skabe effektive og meningsfulde møder – uanset om man er leder eller medarbejder

Første råd er, at finde nogen, du føler dig tryg ved, og gå i gang med at eksperimentere med stilheden. Start med at være stille sammen i et minut og tal bagefter om, hvad I oplevede, at stilheden kunne, og hvordan I kunne bruge den aktivt i jeres møder. Andet råd er, at gøre ord til handling: brug stilheden aktivt i jeres møder.


Spørgsmål 9: Hvad er dit håb for fremtiden, når det gælder stilhed og støjfrie møder?

At det i en nær fremtid bliver så normalt, at stilheden får plads i vores møder, at det vil blive opfattet som uprofessionelt, hvis der snakkes konstant i et møde.


Spørgsmål 10: Hvis du frit kunne dele noget her til sidst, hvad skulle det så være?

Jeg har sagt rigeligt.

 

Vil du vide mere om Bastian?
Det kan jeg godt forstå. Se mere på Bastians hjemmeside mindresnak.nu og bogens hjemmeside støjfriledelse.dk.